Perfil del contractant


Anunci d’adjudicació de Servici d’accions i defensa judicial de l’Ajuntament de Real
Anunci d’adjudicació de Servicis de consultoría i comptabilitat
Anunci d’adjudicació de Subministrament i instal·lació d’aire condicionat en l’edifici de l’Ajuntament de Real
Anunci d’adjudicació de Subministrament d’elevador portafèretres i escales per al cementeri municipal
Anunci d’adjudicació de reasfaltat dels carrers Sant Pere, Maura i un tram de la calle Dr. Fleming (des de CV-50 fins al carrer Sant Bàrbara)
Anunci d’adjudicació de Subministrament i instal·lació de lluminàries en el carrer Buenos Aires, La Pau i costa del riu al final del carrer Major
Anunci d’adjudicació de Assistència tècnica en matèria de serveis municipals i medi ambient
Anunci d’adjudicació de Assistència tècnica en matèria urbanística i d’arquitectura
Anunci d’adjudicació de servicis de col·laboració de l’ajuntament
Anunci Contracte de servicis de neteja.
Anunci d’ adjudicació del contracte de subministrament d’un vehicule tipus camió amb cabina abatible.
Plec de clàusules administratives particulars
Convocatòria taula de contratació
Anunci d’ adjudicació