ELECCIONS LOCALS Y AUTONÓMIQUES


  • El període d’exposició de les llistes electorals per a realitzar consultes i reclamacions serà del 10 al 17 d’abril. Les llistes definitives es publicaran el 21 d’abril.

 

  • BOE-A-2023-8458 – Real Decreto 207/2023, de 3 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla para el 28 de mayo de 2023.