EMCUJU y EMPUJU


Dins del Pla Integral de Formació i Ocupació per a Jóvens 2017-2020, de la Generalitat Valenciana, per a millorar l’ocupabilitat dels i les jóvens per a, entre altres, “generar noves oportunitats d’ocupació i formació per a les PERSONES JÓVENES” es convoquen els denominats EMPUJU i EMCUJU.

Subvensions i contractacions concedides a l’Ajuntament de Real.

EMCUJU 2018

Subvención total: 45.668,28

Contratos : 3

Duración de los contratos : 12  meses ( 27/08/2018 a 26/08/2019)

Tipo de contrato: contrato en prácticas

Ocupaciones contratadas:

  • 1 licenciado en A.D.E.
  • 2 técnicos en administración y finanzas

EMPUJU 2018

 Subvención total : 15.207,24

Contratos 1

Duración de los contratos:  12 meses (01/08/2018 a 31/07/2019)

Tipo de contrato : contrato por obra o servicio

Ocupación contratada

-1 peón agrícola

Normativa

Orden 7/2017

Resolución 23 de febrero de 2018

ACTUACIONS CONFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU

comision_europea_logo

Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea

fse_vertical_color_pantone_0

Unitat Administradora del FSE

NORMATIVA