Calendari Fiscal


Del 4 de Març de 2015 AL 5 de Maig de 2015
  • IMPOST VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÁNICA 2015
  • TAXA  GÜALS PERMANENTS 2015

 

Del 8 de Maig de 2015 AL 9 de Juliol de 2015

Del 2 de Octubre de 2015 AL 3 de Desembre de 2015

  • IMPOST BENS INMOBLES URBANA 2015

 

 Del 1 de Agost de 2015 AL 1 de Octubre de 2015
  • IMPOST IBI Rústica
  • TAXA GUARDERÍA RURAL
  • TAXA RECOLLIDA FEM DISSEMINATS

 

 Del 15 de Octubre de 2015 AL 17 de Desembre de 2015
  • IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2015

 

Periode de Consum
Periode de Consum
Taxa aigua, clavegueran i fem 4t trimestre 2014 Del 23-01-15 AL 24-03-15
Taxa aigua, clavegueran i fem 1t trimestre 2015 Del 17-04-15 AL 18-06-15
Taxa aigua, clavegueran i fem 2n trimestre 2015 Del 17-07-15 AL 17-09-15
Taxa aigua, clavegueran i fem 3r trimestre 2015 Del 16-10-15 AL 17-12-15