Calendari Fiscal


Del 4 de març de 2015 al 5 de maig de 2015
  • IMPOST VEHÍCLES DE TRACCIÓ MECÁNICA 2015
  • TAXA  GÜALS PERMANENTS 2015

Del 8 de maig de 2015 al 9 de juliol de 2015

Del 2 d’octubre de 2015 al 3 de desembre de 2015

  • IMPOST BENS INMOBLES URBANA 2015
 De l’1 d’agost de 2015 a l’1 d’octubre de 2015
  • IMPOST IBI Rústica
  • TAXA GUARDERÍA RURAL
  • TAXA RECOLLIDA FEM DISSEMINATS
 Del 15 d’octubre de 2015 al 17 de desembre de 2015
  • IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2015
Període de consum
Període de consum
Taxa aigua, clavegueran i fem 4t trimestre 2014 Del 23-01-15 AL 24-03-15
Taxa aigua, clavegueran i fem 1t trimestre 2015 Del 17-04-15 AL 18-06-15
Taxa aigua, clavegueran i fem 2n trimestre 2015 Del 17-07-15 AL 17-09-15
Taxa aigua, clavegueran i fem 3r trimestre 2015 Del 16-10-15 AL 17-12-15