AVALEM JOVES PLUS 2019


PROGRAMA EMCUJU
Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Expedient: EMCUJU/2019/327/46
 • Subvenció obtinguda: 25.692,49 Euros
 • Nombre de contractes: 1
 • Duració del contracte: 12 mesos
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Els contractes subscrits tenen com a objectiu obtindre pràctica professional adequada als nivells d’estudis o de formació cursats per les persones beneficiàries, realitzant principalment les següents tasques, definides per ocupacions/titulacions.

ADMINISTRATIU: 1 PERSONA
Titulació requerida:
Tècnic superior en administració i finances
Funcions:

 • Col·laborar en la tramitació i seguiment dels expedients administratius.
 • Atenció al públic.
 • Elaborar documents de caràcter administratiu davall la supervisió del seu superior jeràrquic.
 • Classificar i gestionar la documentació, elaborar bases de dades, digitalitzar documents, etc.

PROGRAMA EMPUJU
Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil.

 • Expedient: EMPUJU/2019/333/46
 • Subvenció obtinguda: 23.984,33 EUR
 • Duració del contracte: 12 mesos
 • Tipus de contracte: Contracte per obra o servici

Ocupacions contractades i tasques a realitzar: 
PEÓ AGRÍCOLA : 1 PERSONA

 • Desbrossament de camins
 • Manteniment de zones enjardinades