Àrees municipals


Bienestar
BENESTAR SOCIAL
  • Ajudes,dependència, atenció família i infància, ajuda a domicili…
Cultura
CULTURA
  • La Casa de la Cultura, Biblioteca…
Economia
ECONOMÍA I HICENDA
  • Gestió i recaptació tributs, pressupostos, Punt d’informació Catastral…
Educacio
EDUCACIÓ
  • Col·legis públics, projectes educatius, ajudes i beques…
Esports
ESPORTS
  • Poliesportiu, escoles i activitats esportives…
Interior
INTERIOR
  • Policía, Protecció Civil, Oucpació vía Pública, Mercats, Cementeris…
Sanidad
SANITAT I SALUT PÚBLICA
  • Control de plagues microbiológiques d’espais públics, animals companyia…
SedeElectronica
SEDE ELECTRÒNICA
  • Unitat Integral d’Atenció al Ciutadá – Oficina Seu Electrònica…
Urb
URBANISME I MEDI AMBIENT
  • Llicències edificació i ambientals, expedients urbanistics…