Àrees municipals


Bienestar
BENESTAR SOCIAL
  • Ajudes, dependència, atenció família i infància, ajuda a domicili…
Cultura
CULTURA
  • La Casa de la Cultura, agència lectora…
Economia
ECONOMIA I HISENDA
  • Gestió i recaptació tributs, pressupostos, punt d’informació catastral…
Educacio
EDUCACIÓ
  • Col·legis públics, projectes educatius, ajudes i beques, etc.
Esports
ESPORTS
  • Poliesportiu, escoles i activitats esportives.
Interior
INTERIOR
  • Policía, Protecció Civil, ocupació vía pública, mercat, cementeri, etc.
Sanidad
SANITAT I SALUT PÚBLICA
  • Control de plagues microbiológiques d’espais públics, animals companyia, etc.
SedeElectronica
SEU ELECTRÒNICA
  • Unitat Integral d’Atenció al Ciutadà – Oficina Seu Electrònica.
Urb
URBANISME I MEDI AMBIENT
  • Llicències edificació i ambientals, expedients urbanístics, etc.