REACCIONA GESTIÓ FORESTAL


La Diputació de València ha concedit una subvenció de 30.420 € a l’Ajuntament de Real, dins la convocatòria REACCIONA per a la GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

Del total de l’ajuda rebuda, 16.615,42 € s’han destinat a la Gestió Forestal Sostenible, i 13.804,42 € a la Prevenció d’Incendis. Les actuacions han consistit en la pavimentació amb formigó del Camí del Polígon, la compra de maquinària, i la creació, senyalització i equipament del sender local “Camí de la Paridora”.