Subvenció concedida IVACE, programa millora infraestructura parcs empresarials


L’Ajuntament de Real ha sigut beneficiari d’una ajuda de l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) dins del Programa de Millora Infraestructures parcs Empresarials per a l’exercici 2023, per a Millorar i Modernitzar la infraestructura i els serveis en el Polígon Industrial de la zona sud del cas urbà de Real.


Subvenció Concedida: 53.329,51 €


Quantitat a justificar: 64.440,00 €