Subvenció concedida IVACE, programa estalvi i eficiència energètica en els serveis públics


L’Ajuntament de Real ha sigut beneficiari d’una ajuda de l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) dins del Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica en els serveis públics per a l’exercici 2023, per a Renovar la instal·lació d’Enllumenat públic existent de Real.


Subvenció Concedida Préstec Bonificat: 51.951,00 €