Projecte La Xarxa


El projecte La Xarxa s’emmarca dins de les accions destinades a complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts en l’Agenda 2030. El seu principal objectiu és generar aliances publicoprivades i espais d’intercanvi de coneixements per a fer de la responsabilitat social un element transversal en la convivència i la gestió municipal.

Aquest projecte representa un exemple de responsabilitat social governamental i suposa un pas més per al futur innovador, pròsper i sostenible de Real.Per a aconseguir aquests objectius, es van dur a terme diverses accions:

  1. Crearem d’un vídeo de presentació del projecte, que podeu consultar en aquests enllaços:

  1. Formàrem una xarxa local que involucra a les persones, les associacions, els comerços i a l’ajuntament amb el propòsit de connectar iniciatives relacionades amb la responsabilitat social.

  2. També realitzàrem una acció a peu de carrer on vam poder compartir les nostres millors idees sobre la responsabilitat social, els principis que la governen i alguns tips per a poder ser més socialment responsables.