Ajuda IVACE per a la millora del Polígon Industrial Sud


L’Ajuntament de Real ha sigut beneficiari d’una ajuda de l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) dins del Programa de Millora Infraestructures parcs Empresarials per a l’exercici 2022, per a  Millorar i Modernitzar la infraestructura i els serveis en el Polígon Industrial de la zona sud del cas urbà de Real. 

Subvenció Concedida: 63.545,19 €

Quantitat a justificar: 64.440,00 €