Subvenció per a l’aportació de la quota al Consorci de Bombers


El Servei de Medi Ambient de la Diputació de València ha concedit una subvenció de 11.363,70 a l’Ajuntament de Real per a finançar la quota que li correspon pel servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament del Consorci de Bombers de l’any 2022.