Ajudes contra la violència de gènere


L’Ajuntament de Real ha rebut una subvenció de la Diputació de València (DIVAL) per import de 3908,81 € en concepte de subvenció a ajuntaments de municipis adherits a la xarxa de municipis protegits contra la violència de gènere, exercici 2022.
 
Esta subvenció té com a objectiu desenvolupar projectes i campanyes municipals de sensibilització, prevenció i lluita contra la violència de gènere a través de tríptics, cartells, tascons de radi, etc… entre altres. En el cas del nostre municipi s’ha desenvolupat la campanya REAL DONA LA CARA.