Subvenció polígon indisutrial Zona Sud


 

 

 

L’Ajuntament de Real ha sigut beneficiari d’una ajuda de l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) dins del Programa de Millora Infraestructures parcs Empresarials per a l’exercici 2021, per a Millorar i Modernitzar la infraestructura i els serveis en el Polígon Industrial de la zona sud del cas urbà de Real.
Subvenció Concedida: 53.272,54 €
Quantitat a justificar: 64.440,00 €