Projecte sobre Responsabilitat Social


L’Ajuntament de Real està realitzant un projecte sobre Responsabilitat Social que engloba activitats de formació de la Responsabilitat Social, Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 dirigides al personal intern de l’Ajuntament.

L’objectiu fonamental d’aquest projecte és aportar coneixements sobre la Responsabilitat Social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible establits en l’Agenda 2030, que permeta una major consciència i implicació de tots i totes en la millora de la societat des d’un punt de vista social, econòmic i mediambiental.

Aquest projecte es desenvolupa gràcies als recursos atorgats per la Diputació de València en la subvenció per al foment, promoció i divulgació de la responsabilitat social.