PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA


L’Ajuntament de Real ha rebut una subvenció de la Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València per a l’elaboració d’un Pla de Normalització Lingüística.

Entre les activitats finançades es durà a terme formació per al personal que treballa a l’Ajuntament en diferents àrees com són la normativa valenciana, els diferents recursos tecnològics existents i píndoles per a l’ús de la llengua en el dia a dia, parant especial atenció al vocabulari específic de cada departament.

També es procedirà a la traducció i correcció de documentació que genera l’Ajuntament, com són les ordenances municipals, els diferents tipus de sol·licituds i instàncies, etc. que passaran a estar disponibles de forma bilingüe.

D’altra banda, es revisarà la toponímia menor del municipi perquè aparega en els geolocalitzadors digitals, la retolació dels carrers i les dependències municipals, i està previst realitzar alguna campanya d’usos del valencià per a la població en general.