AVALEM JOVES PLUS 2020


PROGRAMA EMPUJU

Programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Expedient: EMPUJU/2020/420/46

Subvenció concedida: 19.195,05 euros

Durada del contracte: 12 mesos

Tipus de contracte: contracte per obra o servei

Ocupació contractada i tasques a realitzar: ADMINISTRATIU 1 persona

Titulació requerida: Tècnic superior en administració i finances.

Funcions: col·laboració en la tramitació i seguiment dels expedients, atenció al públic, elaboració de documents administratius sota supervisió, classificació i gestió de documentació, elaboració de bases de dades, digitalització de documents, etc.