Piscina Municipal. Declaració responsable


l’Ajuntament de Real informa que per poder fer ús de la piscina municipal, s’ha de completar i signar la declaració responsable que s’adjunta a continuació i entregar-la a la persona responsable de la venda d’entrades en la piscina