Decret Alcaldia. Tributs municipals


l’Ajuntament de Real, mitjançant Decret de l’Alcaldia ha resolt una sèrie de normes i mesures econòmiques per facilitar el pagament dels tributs municipals a les veïnes i veïns de Real, així com també l’anul·lació i/o ajornament d’altres tributs