Comunicat de l’Ajuntament de Real


Degut a la situació provocada pel coronavirus, continuem realitzant les tasques de desinfecció dels carrers del poble amb hipoclorito sódico.
Aquesta desinfecció es tornarà a realitzar el proper dijous dia 26 a partir de les les 7.00 hores.

D’altra banda, l’empresa de recollida del fem està procedint a la desinfecció dels contenidors, tasca que es durà a terme al llarg d’esta setmana si l’oratge ho permet.