BAN


B

D’acord amb la informació subministrada pel Ministeri de Sanitat, informem que a causa de la crisi sanitària ocasionada per la infecció per Coronavirus:

S’aconsella a tota la població, ACUDIR AL CENTRE DE SALUT NOMÉS EN CAS D’EXTREMA NECESSITAT.

S’ofereix als ciutadans i les ciutadanes, la possibilitat de SOL·LICITAR CONSULTES TELEFÒNIQUES en les què el metge valorarà la situació de cada pacient.

La finalitat d’esta mesura excepcional és la de frenar la propagació de la malaltia pel virus i no saturar els servicis sanitaris.

Agraïm la col·laboració de tots els ciutadans i les ciutadanes.