Període de consultes i reclamacions al cens electoral