Activitats de prevenció de drogodependències i altres comportaments adictius.