Comunicació de l’AMPA del Col·legi Sant Pere Apòstol


L’AMPA del col.legi Sant Pere Apòstol de Real comunica que la venta dels llibres per al curs 2019/2020 serà el dimecres 4 i el dijous 5 de 18 a 20 hores al gimnàs del col·legi.