CURSOS DE NATACIÓ, AQUAGYM I BEBE AMB PARE O MARE.


Els cursos son de vesprada i si hi ha grup de mati es faria de mati. en quant al horari seria sobre les 18h i segons el nombre de alumnes per si son un grup o dos o mes.


Les opcions de Natació de Bebé i d’Aquagym seria vore si hi ha demanda, i si hi ha demanda fariem una inscripció per separat i amb el preu corresponent.