Resolució: Admesos i exclosos, del programa ‘La Dipu Te Beca’