AJUDES PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER DE VIVENDA 2019


SEGONA RESOLUCIÓ D’AJUDES AL LLOGUER 2018-2021. AJUDES FINANÇADES PEL MINISTERI DE FOMENT.

Permet obtindre fins el 50% del preu del lloguer, quan es complisquen amb els requisits establits en la convocatòria , per al pagament dels rebuts de l’any 2019. Hi ha dos programes d’ajudes, la línia de Termini de sol·licitud: fins al dia 8 de març de 2019, inclusivament.