‘CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT EN ATENCIÓ SACIOSANITARIA A PERSONES EN EL DOMICILI’


Desde el centre educatiu EFA TORREALEDUA de Llombai, es va impartir el ‘CERTIFICAT DE PROFESIONALITAT EN ATENCIÓ SOCISANITARIA A PERSONES EN EL COMICILI’, com a centre homologat del SERVEF.

INICI DEL CURS: 19 DE DECEMBRE

HORARI: DE 15H A 20H DE DILLUNS A DIVENDRES

 

REQUISITS:    – GRADUAT ESCOLAR

– ESTAR DESEMPLEAT/DA

 

És un curs intéressant perquè les persones desempleades es puguen insertar al món laboral ja que el curs contempla 120h de práctiques en empresa.