TALLER D’ASSERTIVITAT I AUTOESTIMA, O DIGUES SÍ QUAN VOLS DIR NO


Taller dirigit a les dones, a fi d’ajudar a tindre una comunicació òptima per a dir realemente el que sentim tenint en compte nostra necessitats i respectant les de l’altra persona.

DILLUNS 15 D’OCTUBRE A LES 17.30 EN LA SALA ANNEXA DE LA CASA DE LA CULTURA.