TALLER – Risoteràpia


La rialla és activa, creativa , oberta, contagiosa, generadora, universal. La rialla pertany a tota la humanitat, cohesiona i enfortix les relacions humanes i les enriquix.