Resolució – Constitució definitiva bossa treballadors/es socials segons puntuació obtinguda


Resolució Presidència per la qual s’acorda estimar al·legacions presentades a la baremació inicial i elevar a definitiva la constitució de la bossa treballadors socials ordenada segons la puntuació obtinguda.