Resolució de la creació d’una Bossa d’auxiliar d’ajuda a domicili


Per Resolució d’esta Presidència núm. 12/2016 de data onze de Novembre de 2016 s’han aprovat les Bases Específiques per a la creació d’una bossa per a cobrir baixes i vacacions d’una plaça d’auxiliar d’ajuda a domicili.