Anunci de l’Ajuntament de Real sobre concessió de la segona fase del programa “Xarxa llibres”


Es comunica que en data 3 de Novembre de 2016, s’ha dictat la resolució núm. 392/2016, on es concedixen les ajudes corresponents a la segona fase del programa “Xarxa Llibres”.