Anunci de l’Ajuntament de Real sobre concessió de la segona fase del programa “Xarxa llibres”


En relació a les ajudes del programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular