Resolució del Contracte de servicis “Neteja de locals municipals i del col·legi públic Sant Pere Apòstol de Real”


Resolució d’Alcaldia NÚM. 284/2016 de data 20 de juliol de 2016, es va adjudicar el contracte de servicis denominat “Limpieza de locals municipals i del col·legi públic Sant Pere apòstol de Real”