Anunci de l’Ajuntament de Real sobre concessió de la primera fase del programa “Xarxa llibres”


Llistat definitiu on es concedixen i desestimen les ajudes