Ajudes de la primera fase del programa de gratuïtat dels llibres de text i un altre material curricular “Xarxa de llibres”


Bases de la convocatòria