Provisió d’un lloc de treball de Técnic de Educació Infantil María Salvador en Régimen Laboral Temporal


Bases de la convocatória


Llistat provisional d’aspirants admesos y exclosos


 

Nomenament membres del tribunal


 

Data realització exercici


 

Notes proba práctica


 

 

Anunci baramació fase concurse


 

Anuncie qualificació definitiva i relació d’aprovats


 

 

Resolució proposada nomenament