Convocatoria pera la Contractació Laboral Temporal a Temps Parcial de tres monitors/es de “l’Escola d’Adults”