EMCUJU y EMPUJU


 

Dins del Pla Integral de Formació i Ocupació per a Jóvens 2017-2020, de la Generalitat Valenciana, per a millorar l’ocupabilitat dels i les jóvens per a, entre altres, “generar noves oportunitats d’ocupació i formació per a les PERSONES JÓVENES” es convoquen els denominats EMPUJU i EMCUJU.

Subvensions i contractacions concedides a l’Ajuntament de Real.

EMCUJU

 • Subvenció Total – 34.414,80€
 • Contractes: 3
 • Duració dels contractes:
  • 1 contracte de 12 mesos (01/08/2017 a 31/07/2018)
  • 2 contractes de 6 mesos (01/08/2017 a 28/02/2018)
 • Tipus de contracte:
  • Contracte en Práctiques
 • Ocupacions contractades
  • 1 Llicenciat en ADE
  • 2 Tècnics mitjans de Jardineria

EMPUJU

 • Subvenció Total – 15.207,24€
 • Contractes: 1
 • Duració del contracte:
  • 12 mesos (01/08/2017 a 31/07/2018)
 • Tipus de contracte:
  • Contracte per obra o servici
 • Ocupacions contractades
  • 1 Peó Agrícola

ACTUACIONS CONFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU